english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Zveřejnění závazných modelů FA pro Prioritní osu 7 „Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství"

18.02.2015 - V sekci Dokumenty ke stažení na webu OPŽP a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení, byly zveřejněny závazné nástroje pro zpracování Finanční analýzy (FA) pro Prioritní osu 7 Operačního programu Životní prostředí 2007-2013.

Soubor aktualizovaných modelů Provozní ztráty, verze 22.0 a obecných modelů, verze 19.0, obsahuje vedle výpočetních modelů také doprovodné metodické texty, vypracované modelové příklady a uživatelské manuály s informacemi ke zpracování. Použití těchto nástrojů je povinné v rámci 65. výzvy pro individuální projekty, které generují příjem dle článku 55 Nařízení Rady 1083/2006. Pro projekty, u nichž je předpoklad režimu „provozní ztráty" projektu, vyplní Žadatel/Zpracovatel model „Provozní ztráta". Model je obecně uzpůsoben jak pro projekty výstavby zcela nové infrastruktury (projekt na tzv. „zelené louce"), tak i projekty obsahující rekonstrukce/rozšíření stávající infrastruktury (tzv. „přírůstkový" přístup).

U projektů, které neprokáží provozní ztrátu v souladu s podmínkami uvedenými v manuálu k modelu Provozní ztráta, příp. přílohách, ověří Žadatel/Zpracovatel postup vyplnění modelu Provozní ztráta/ finanční analýzy s odpovědnými pracovníky SFŽP. V případě pochybností kontaktuje Žadatel/Zpracovatel Oddělení projektové podpory na e-mailu dotazy.fea@sfzp.cz.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.