english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Aktualizace Programového dokumentu

18.02.2015 - Dne 18. 12. 2014 Evropská komise schválila aktualizaci Programového dokumentu OPŽP pro období 2007 - 2013.

Výčet hlavních změn: 

  • Došlo k úpravě finančních plánů na základě automatického zrušení závazku pro neplnění pravidla N+2/N+3. Snížení finančních prostředků bylo provedeno v prioritních osách 1, 2, 4, 5, 6 a 8.
  • Do finančních tabulek byla promítnuta realokace finančních prostředků, která byla provedena s cílem dosáhnout maximálního čerpání OPŽP v roce 2014 a 2015.
  • Do dokumentu byla promítnuta změna právních předpisů v oblasti veřejné podpory a organizační změna na ŘO OPŽP.
Aktualizovaný Programový dokument

 
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.