english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Míra inflace za rok 2014 a pomůcka pro přepočet stálých a běžných cen v PO1

11.02.2015 - SFŽP ČR zveřejňuje pro žadatele a konečné příjemce o dotaci na projekty z Prioritní osy 1 OPŽP (podoblast podpory 1.1.1 a oblast podpory 1.2) pomůcku pro přepočet stálých a běžných cen, aktualizovanou pro rok 2015, která již uvádí průměrnou míru inflace za rok 2014 ve výši 0,4% (hodnota vychází ze zveřejněné míry inflace na webu ČSÚ http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace).


Pomůcka pro přepočet stálých a běžných cen ke stažení http://www.opzp2007-2013.cz/ke-stazeni/252/16083/detail/aktualizace-fa-fea-k-vydani-ropd-ci-zva-a-pomucka-pro-prepocet-stalych-a-beznych-cen/.

Pro předpokládané nastavení ceny na rok 2016 (v rámci položky J10 na listu „S"/"B") je pak zapotřebí zadat prognózu míry inflace na rok 2015, kterou lze vyčíst na webu ČSÚ www.czso.cz nebo lze využít pravidelně zveřejňované Zprávy o inflaci ČNB: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/zpravy_o_inflaci/ (Předpokládaná míra inflace je zde aktualizována ve čtvrtletních intervalech pro každý rok, včetně uvedení konečné míry inflace. Příjemce zde může využít Tabulku klíčových makroekonomických indikátorů, řádek „Hlavní cenové ukazatele/Spotřebitelské ceny - %, meziročně, průměr" jako meziroční průměrnou hodnotu ke konci daného čtvrtletí).
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.