english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Priorita: Informace o úspěchu v čerpání z OPŽP a nových výzvách

02.02.2015 - Lednové vydání časopisu Priorita je vydáním speciálním, které se soustředí na shrnutí, jak se novému vedení Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR v loňském roce podařilo zabránit tomu, aby Česká republika z důvodu pomalého čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí přišla o třináct miliard korun.

Ministr životního prostředí Richard Brabec v rozhovoru v Prioritě říká: „Záchrana těchto peněz byla pro mne od prvního dne absolutní prioritou. Bylo jasné, že musíme ihned zahájit krizový systém řízení, protože za každý další den nečinnosti by Česká republika přišla přibližně o 60 miliónů korun!"

Ke stejnému tématu se v Prioritě vyjadřuje i ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman, který loňský úspěch hodnotí z hlediska fungování státního fondu. Jednou z příčin, proč se podařilo zachránit miliardy korun z Operačního programu životní prostředí, podle něj byla i stabilizace státního fondu jako instituce.

„Když jsem se po třech letech vrátil na státní fond, v jeho čele byl pověřený ředitel a měl jednoho stabilního náměstka. Na některých místech vedoucích pracovníků seděli lidé, jejichž jedinou kvalifikací bylo takzvaně politické krytí. Personální stabilizace fondu tak byla vůbec prvním krokem, který bylo potřeba udělat," vysvětluje Petr Valdman.

Součástí lednového vydání Priority jsou však i informace o výzvách pro letošní rok v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 až 2020 a praktické informace pro příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí 2007 až 2013, kteří musejí své projekty nejen dokončit, ale také profinancovat do konce letošního roku.

Priorita 01-2015
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.