english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Aktualizace Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

29.01.2015 - Ke dni 29. 1. 2015 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen „Závazné pokyny"). Upraveny byly kapitoly 4, 6, 8, 9 a Příloha č. 3.

V kapitole 4 byly doplněny informace o Obecném nařízení o blokových výjimkách č. 651/2014, které nahradilo Obecného nařízení o blokových výjimkách č. 800/2008, dále byl upraven text ohledně veřejné podpory projektům, na něž se vztahuje závazek veřejné služby. Dále byly v této kapitole doplněny informace o zajištění pohledávek v případě poskytnutí půjčky ze SFŽP ČR a byla vložena nová kapitola 4.7 Pokyny pro zajištění dotace OPŽP - garance.

V kapitole 6 byl upraven text týkající se výběrového řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury v rámci prioritní osy 1 (1.1.1, 1.2).

Do kapitoly 8 byly doplněny informace o vypořádání DPH v režimu přenesení daňové povinnosti na přelomu roku a bylo odstraněno, že se zálohové faktury mohou vztahovat pouze k realizačním smlouvám o dílo. Dále byl doplněn text o předkládání informací o uplatněné sankci vůči zhotoviteli a vloženy požadavky na účetnictví v případech, kdy byl v rámci výzvy podán projekt, který byl realizovaný nebo částečně realizovaný před akceptací.

V kapitole 9 byl aktualizován přehled dokumentů, které je třeba ze strany příjemců podpory archivovat.

V příloze č. 3 byly upraveny informace o variabilním symbolu při vratce dotace ze státního rozpočtu.


Aktualizovaná verze Závazných pokynů
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.