english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Priorita: Evropská komise ocenila úspěšné čerpání peněz z OPŽP

05.01.2015 - Prosincová Priorita přináší článek z listopadového jednání 16. Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí. Během jednání zástupci Evropské komise ocenili pokrok v administraci projektů podpořených z OPŽP v roce 2014. Na zasedání výboru se přitom ještě předpokládalo, že výše nedočerpaných prostředků z OPŽP v roce 2014 se bude pohybovat kolem pěti miliard korun. Na konci roku však bylo již jasné, že se z OPŽP vyčerpají všechny finanční prostředky a že Česká republika nebude muset do Bruselu vracet žádné peníze.

Důležitým textem je i článek o zavedení nové povinnosti, která městům a obcím od začátku roku 2015 stanovuje povinnost třídění rozložitelných biologických odpadů. Vyhláška obcím a městům přitom dává na výběr z několika způsobů, jak občanům třídění bioodpadů umožnit. Svou roli sehrává také Operační program Životní prostředí, který bude i nadále podporovat ekologicky šetrné nakládání s odpady.

Hlavním tématem prosincové Priority je však Zpráva o životním prostředí 2013, kterou v listopadu 2014 schválila vláda ČR. Zpráva konstatuje, že stav životního prostředí České republiky se mírně zlepšil, protože zátěže životního prostředí klesají. Podle zprávy se tuzemská příroda však stále ještě vzpamatovává ze znečištěného prostředí před rokem 1989, kdy Československo spolu s NDR a Polskem patřilo do oblasti znečišťovatelů zvané černý trojúhelník. Zpráva se na několika místech zmiňuje také o přínosu Operačního programu Životní prostředí.

Priorita 12/2014
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.