english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Technická aktualizace finančních nástrojů pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury na verzi II.0.11 a s tím souvisejících dokumentů

19.12.2014 - V sekci Dokumenty ke stažení/specifické předpisy u prioritní osy 1 byly zveřejněny aktualizované verze „Finančních nástrojů OPŽP" nyní s označením vII.0.11 a s tím související dokumenty.

Nové verze „Finančních nástrojů OPŽP" přináší pouze jednu změnu: správné zobrazení meziročního vyrovnání v položce finančních nákladů (pokud je směrem k provozovateli) nebo finančních výnosů (pokud je směrem k vlastníkovi) - dříve bylo vyrovnání rozděleno do ostatních položek kalkulace. Tato změna je vyvolána vyhláškou č. 48/2014 Sb. a nemá žádný vliv na výši cen.

Úprava výše uvedeného byla provedena v rámci „Finančních nástrojů OPŽP", u ostatních dokumentů došlo jen k drobné úpravě, která se pojí zejména s číselným označením „Finančních nástrojů OPŽP". 

Zveřejněné dokumenty:

  • Finanční model pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury" a „Vyrovnávací nástroj pro tvorbu cen pro vodné a stočné";
  • „převodník" ke kopírování údajů zverze II.0.9 do II.0.11 a také z verze II.0.10 do verze II.0.11, těchto nástrojů;
  • jejich specifická podoba pro výběrová řízení (provázaná na tzv. „Soutěžní formulář");
  • manuály ktěmto nástrojům;
  • textová část přílohy kprovozní smlouvě „Platební mechanismus" (vč. verze se sledovanými změnami oproti poslední zveřejněné verzi, tzn. oproti verzi II.0.10);
  • vzorový smluvní protokol pro zakotvení nové verze finančních nástrojů do provozní smlouvy; a
  • Dodatek k provozní smlouvě - přechod na verzi 1.4b Platebního mechanismu a vII.0.11 finančních nástrojů

Vzhledem k charakteru aktualizace a s přihlédnutím k usnadnění její realizace je požadována aplikace nových verzí nástrojů vII.0.11 a nové verze 1.4b vzorového textu „Platební mechanismus" (případně uzavření dodatku ke stávajícímu znění) v co možná nejkratším termínu. Odevzdávání ke kontrole na SFŽP starších verzí požadovaných dokumentů nebude možné po 5. 1. 2015.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.