english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Informace pro příjemce podpory z OPŽP – okamžité doložení úhrad faktur

16.12.2014 - Státní fond životního prostředí ČR vyzývá příjemce podpory OPŽP, kteří k 16. 12. 2014 obdrželi dotaci ERDF/FS a dosud neprovedli plnou úhradu faktur, aby tak obratem učinili.

Žádáme příjemce dotace, aby obratem zadali údaje o úhradě do IS Bene-fill a obratem e-mailem zaslali scan bankovního výpisu nebo výpisu z elektronického bankovnictví (s podpisem a v případě právnických osob i razítkem) příslušnému finančnímu manažerovi. Kopie bankovních výpisů s originálním podpisem, a v případě právnických osob i razítkem, v papírové podobě odešlete poštou nebo prostřednictvím datových schránek.

Plnou úhradu faktur je nutné doložit i v těch případech, kdy příjemce dosud neobdržel dotaci SFŽP.

Dále vyzýváme příjemce podpory, aby na bankovní výpis vždy uváděli číslo akce a jméno příslušného finančního manažera.

Datum stanovené k úhradě faktur uvedené v avízu v IS Bene-fill je irelevantní a je nahrazeno tímto a předchozími pokyny vyplývajícími z termínů daných Řídícím orgánem OPŽP a Ministerstvem financí.

O nutnosti provádět a dokládat úhrady faktur obratem (a zkrátit tak běžnou lhůtu 10 pracovních dnů na doložení úhrady na minimum) byli příjemci informováni v aktualitách již 23. 10. 2014 v článku Závazné termíny a instrukce pro podání žádosti o platbu OPŽP ve IV. čtvrtletí 2014 , následně 2. 12. 2014 v článku Upozornění pro příjemce podpory, kteří podali ŽoP v režimu modifikované ex-ante platby a naposledy 11. 12. 2014 v článku Informace pro příjemce podpory z OPŽP , kde byl stanoven termín pro doložení provedené úhrady na dnešek, tj. 16. 12. 2014. V odůvodněných případech, kdy příjemce obdržel dotaci ERDF/FS až 15. 12. nebo 16. 12., je možné doložit úhradu 17. 12. 2014 do 13 hod.

Se všemi svými dotazy ohledně bankovních výpisů se obracejte na příslušného finančního manažera.

 
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.