english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Informace pro příjemce podpory z OPŽP

11.12.2014 - Státní fond životního prostředí ČR upozorňuje všechny příjemce podpory z OPŽP, kteří již podali modifikovanou ex-ante Žádost o platbu (tzn., že žádost obsahovala i neuhrazené či částečně uhrazené faktury), aby obratem a v plné výši uhradili faktury zahrnuté do Žádosti o platbu.

Dále Vás žádáme, abyste nejpozději do 16. 12. 2014 zadali bankovní výpisy do IS Bene-fill a poté je podepsané a v případě právnických osob i opatřené razítkem zaslali e-mailem a následně také v listinné podobě svému finančnímu manažerovi.

Se všemi svými dotazy ohledně bankovních výpisů se obracejte na příslušného finančního manažera.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.