english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Upozornění pro příjemce podpory, kteří podali ŽoP v režimu modifikované ex-ante platby do 30. 11. 2014

02.12.2014 - Dne 30. 11. 2014 skončil příjem žádostí o platbu (ŽoP) zahrnujících neuhrazené či částečně uhrazené faktury (tzv. modifikované ex-ante ŽoP). V případě tohoto typu platby je povinná lhůta pro zadání bankovních výpisů (BV) a jejich doručení na SFŽP v listinné podobě 10 pracovních dnů. SFŽP ČR vyšel vstříc příjemcům podpory a pro tento typ plateb stanovil závazný termín podání ŽoP až na 30. 11. 2014, přičemž však musí být splněny další termíny dané Řídicím orgánem a Ministerstvem financí ČR.


V souladu s informací zveřejněnou na stránkách OPŽP dne 23. 10. 2014 připomínáme proto znovu příjemcům modifikovaných ex-ante plateb povinnost zkrátit lhůtu 10 pracovních dnů na minimum.

Příjemce je povinen po obdržení platby obratem uhradit faktury v plné výši (včetně vlastních zdrojů) a obratem zadat BV do IS Bene-fill a podepsané a v případě právnických osob i orazítkované BV doručit finančnímu manažerovi akce (možno i prostřednictvím datové schránky).
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.