english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Informace pro příjemce se spolufinancováním ze SFŽP ČR – financování na konci r. 2014

29.11.2014 - V souvislosti s informací, která byla zveřejněna na stránkách OPŽP dne 21. 11. 2014 doplňujeme následující informace. Zveřejněná informace se týkala pouze obcí, měst, krajů a svazků obcí a měst (dále ÚSC), které mají spolufinancování ze SFŽP ČR (dále Fond) a nebudou zároveň čerpat půjčku z Fondu.

Pro příjemce podpory, kteří nejsou ÚSC, platí, že jim bude ŽoP doručená na Fond v daných termínech (30. 11. 2014 pro modifikované ex-ante platby a 5. 12. 2014 pro ex-post platby) zadministrovaná a proplacená, pokud bude mít Fond nejpozději do 5. 12. 2014 k dispozici oboustranně podepsanou Smlouvu o poskytnutí podpory.

Tyto příjemce vyzýváme, aby nezasílali na Fond prohlášení uvedené v informaci ze dne 21. 11. 2014, stejně tak je upozorňujeme, že pokud předložili Fondu prohlášení dle této informace, bude považováno za irelavantní.

Pozn.:

Všem příjemcům podpory (bez rozdílu právní formy), kterým bylo odesláno Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouva, bude umožněno v termínech daných pro podání ŽoP (30. 11. 2014 pro modifikované ex-ante platby a 5. 12. 2014 pro ex-post platby) podat žádost o platbu (ŽoP).
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.