english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Víkendový provoz SFŽP ČR

26.11.2014 -

Připomínáme všem příjemcům podpory z OPŽP, že 30. 11. 2014 do 20 h je poslední možný termín pro podání Žádosti o platbu (dále ŽoP) na neuhrazené či částečně uhrazené faktury, tzv. modifikované ex-ante platby (viz Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory, kap. 8.2). Pro všechny ostatní faktury platí podání ŽoP s termínem do 5. 12. 2014 včetně.

Z výše uvedených důvodů bude ve dnech 29.11. 2014 a 30.11. 2014 od 8 do 20 hodin plně zajištěn chod podatelny SFŽP ČR, která se nachází ve 4.patře v sídle SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4.

Během víkendu 29. - 30. 11. budou přítomni projektoví i finanční manažeři a právníci. Pokud potřebujete o tomto víkendu konzultaci související s podáním ŽoP či vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace s financováním v letošním roce, doporučujeme si domluvit hodinu schůzky předem. V případě nezastižení konkrétního pracovníka bude možné obrátit se na recepci ve 4. patře, kde Vám poskytnou informaci o zástupu.

Připomínáme i možnost zasílání faktur, ŽoP a bankovních výpisů prostřednictvím datové schránky. Pro urychlení předání datové zprávy konkrétní osobě a jejího vyřízení, zadávejte prosím jméno Vašeho projektového nebo finančního manažera (k rukám) do datové zprávy.

Elektronická adresa podatelny: epodatelna@sfzp.cz
ID datové schránky: favab6q 

 
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.