english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Aktualizace standardních cenových indexů, použitých při tvorbě cen vodného a stočného k 3. čtvrtletí 2014

19.11.2014 - Pro projekty spolufinancované z OPŽP v programovém období 2007 až 2013 zveřejňujeme aktualizaci standardních cenových indexů, používaných pro tvorbu cen vodného a stočného.

Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje aktualizovaný přehled standardních cenových indexů použitých při tvorbě cen pro vodné a pro stočné dle pravidel OPŽP 2007 - 2013 platných pro dvě období kalendářního roku, pro která je cena pro vodné a/nebo stočné stanovována. Přehled indexů je zohledněn vždy k datu 30. 6. a 30. 9. daného roku.

Aktualizovaný přehled cenových indexů zohledňuje poslední zveřejněné údaje z ČSÚ k ukončenému 3. čtvrtletí roku 2014, s výjimkou průměrné nominální hrubé měsíční mzdy (PHNMM), jejíž výše je známa pouze za ukončené 2. čtvrtletí roku 2014.

Indexy budou Státním fondem životního prostředí ČR aktualizovány v pravidelných čtvrtletních intervalech a vždy zveřejněny na webu OPŽP.

Indexy jsou k dispozici v Dokumentech ke stažení/Specifické předpisy/Prioritní osa 1.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.