english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Ministr Richard Brabec schválil žádosti z L., LVIII. a LIX. výzvy OPŽP

31.10.2014 - Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal dne 31. 10. 2014 na základě doporučení 41. Řídicího výboru per rollam z října 2014 seznam schválených žádostí, zamítnutých žádostí a žádostí zařazených do zásobníku projektů v rámci OPŽP. Na jednání 41. Řídicího výboru byly schváleny dvě žádosti z L. výzvy (podoblast podpory 3.2.1 a oblast podpory 6.4), tři žádosti z LVIII. výzvy (oblasti podpory 4.1 a 6.3) a jedna žádost z LIX. výzvy (podoblast podpory 2.1.1).


Další jedna žádost z LVIII. výzvy (oblast podpory 6.3) a jedna žádost z LIX. výzvy (podoblast podpory 2.1.3) byly vloženy do zásobníku projektů s tím, že žadatelé budou vyzváni k doložení závazného harmonogramu dokládajícího dokončení realizace v roce 2014, což by jim zajistilo vyjmutí ze zásobníku projektů. Ostatní projekty budou k dispozici pro případné vyjmutí ze zásobníku v roce 2015.

Lhůta pro předložení všech podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu České republiky - kapitoly 315 (životní prostředí) a případné další podmínky k financování jsou uvedeny v podmínkách každé Registrace akce, věnujte jim proto zvýšenou pozornost.

Schválené žádosti z L., LVIII. a LIX. výzvy OPŽP najdete zde.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.