english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Ex – post monitoring vodohospodářských projektů OPŽP z podoblasti podpory 1.1.1 a 1.2

21.10.2014 - V průběhu září letošního roku byly ve spolupráci Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí upořádány semináře, které měly za úkol seznámit konečné příjemce podpory v PO 1 s metodikou a systémem následných kontrol.

Kontroly se vykonávají v souvislosti se zahájením ex - post monitoringu vodohospodářských projektů v době udržitelnosti, podpořených z OPŽP v programovém období 2007 - 2013 v rámci prioritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů a oblasti podpory 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody.

Prezentace z těchto seminářů je k dispozici ke stažení zde.

Zároveň si dovoluje Státní fond životního prostředí ČR konečné příjemce upozornit, že další série seminářů k nastavení systému ex - post monitoringu vodohospodářských projektů se plánuje na začátku roku 2015.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.