english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Ministr schválil další žádosti zařazené v zásobnících projektů OPŽP

02.10.2014 - Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal dne 2. 10. 2014 rozhodnutí o udělení dotace z OPŽP dalším projektům zařazeným v tzv. zásobníku projektů, u nichž jejich žadatelé předložili závazný harmonogram dokládající profinancování projektu v roce 2014. Schváleny byly 2 žádosti z LIV. výzvy (PO 7) a 3 žádosti z LVIII. výzvy (oblast podpory 6.4).


Lhůta pro předložení všech podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu České republiky - kapitoly 315 (životní prostředí) je uvedena v podmínkách každé registrace akce, věnujte jim proto zvýšenou pozornost.

Upozorňujeme žadatele projektů vyjmutých ze zásobníků na povinnost profinancování 100 % předpokládané podpory v roce 2014. U projektů, kde je ukončení realizace stanoveno na takový termín, že již nebude možné projekt profinancovat v r. 2014 ve výši 100 %, bude umožněno uplatnit 90% zálohovou fakturu v souladu s aktuálním zněním Závazných pokynů pro žadatele, kapitolou 8.1, odstavcem s) a 10 % profinancovat v roce 2015.

Schválené žádosti z LIV. a LVIII. výzvy OPŽP.




Partneři

Evropská unie



Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.