english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
 • Tisk

Aktualizace finančních nástrojů pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury na verzi vII.0.10 a s tím souvisejících dokumentů

03.10.2014 - V sekci Dokumenty ke stažení/specifické předpisy u prioritní osy 1 byly zveřejněny aktualizované verze „Finančních nástrojů OPŽP" nyní s označením vII.0.10 a s tím související dokumenty.

Úprava dosavadních verzí je promítnuta do souvisejících dokumentů, kterými jsou: 

 • „Finanční model pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury" a „Vyrovnávací nástroj pro tvorbu cen pro vodné a stočné";
 • „převodník" ke kopírování údajů z verze II.0.9 do verze II.0.10 těchto nástrojů;
 • jejich specifická podoba pro výběrová řízení (provázaná na tzv. „Soutěžní formulář");
 • manuály k těmto nástrojům;
 • textová část přílohy k provozní smlouvě „Platební mechanismus" (vč. verze se sledovanými změnami oproti poslední zveřejněné verzi); a nově
 • vzorový smluvní protokol pro zakotvení nové verze finančních nástrojů do provozní smlouvy. 

Obdobné výstupy přizpůsobené pro tzv. „Vzorová smluvní ujednání" budou zveřejněny v dohledné době.

Vzhledem k charakteru aktualizace a s přihlédnutím k usnadnění její realizace je požadována aplikace nových verzí nástrojů vII.0.10 a nové verze 1.4 vzorového textu „Platební mechanismus" (případně uzavření dodatku ke stávajícímu znění) v co možná nejkratším termínu. Odevzdávání ke kontrole na SFŽP starších verzí požadovaných dokumentů nebude možné po 31. 10. 2014.

Nové verze finančních nástrojů přinášejí hlavně tyto změny: 

 • možnost přesunout náklady mezi položkami v souladu s vyhláškou č. 48/2014 Sb.;
 • technická možnost zadat kvalifikované změny předpisů k úpravě výše nákladových položek;
 • možnost zadat odkladnou účinnost smlouvy;
 • možnost zahájit nebo ukončit provozní smlouvy uprostřed roku;
 • výpočet tzv. „Konečného Vyrovnání"; a
 • průhlednější zadávání nových prognóz cenových indexů. 

Bližší specifikace provedených změn ve finančních nástrojích je k nalezení v listech „Info" u každého souboru.

aktualizované verze „Finančních nástrojů OPŽP"
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.