english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Doporučení postupu předkládání žádostí o platbu pro projekty OPŽP menšího rozsahu

02.10.2014 - Státní fond životního prostředí ČR upozorňuje příjemce podpory z OPŽP na postup předkládání žádostí o platbu pro projekty menšího rozsahu (tj. s rozsahem celkových způsobilých výdajů projektu do výše 1 mil. Kč), u kterých je stanoven akcelerační požadavek na letošní čerpání (např. 60%).

U projektů menšího rozsahu (s rozsahem celkových způsobilých výdajů projektu do výše 1 mil. Kč) je ze strany SFŽP ČR v případě podmínky min. 60% profinancování předpokládané podpory v roce 2014 umožněno proplacení zbývající podpory po dokončení realizace projektu v roce 2015.

V případě těchto projektů tedy vzhledem ke stanovené podmínce 60% čerpání v roce 2014, nebude vyžadováno jednorázově proplacení podpory po dokončení realizace projektu, ale proplacení je možno rozložit na povinnou částku letos a zbytek v roce 2015.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.