english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Závazné termíny pro podání žádosti o platbu OPŽP - podle termínu ukončení realizace projektu

29.09.2014 - Státní fond životního prostředí ČR upozorňuje všechny žadatele a příjemce podpory z OPŽP na termíny pro podávání žádostí o platbu. U projektů s termínem ukončení realizace jsou stanoveny následující termíny pro podání jedné konečné žádosti o platbu (popř. najednou investiční a neinvestiční žádosti): 1) do 17. 10. 2014 u projektů s termínem ukončení realizace do 31. 8. 2014 (zveřejněno 16. 9. 2014); 2) do 14. 11. 2014 u projektů s termínem ukončení realizace do 30. 9. 2014.

V případě nedodržení termínů podle bodu 1) a 2) SFŽP ČR nemůže garantovat řádné proplacení žádostí o platby.

3) termín pro ostatní projekty bude zveřejněn po upřesnění harmonogramu certifikace výdajů.

Zároveň všem příjemcům podpory připomínáme, že dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory kap. 8.2, jsou povinni zanášet údaje o fakturách do IS Bene-fill do 5 pracovních dnů od jejich obdržení a neprodleně je zasílat ke kontrole projektovému manažerovi.

Příjemci mají také stanovenu povinnost zahrnovat schválené faktury do žádosti o platbu nejpozději do 2 měsíců od jejich schválení projektovým manažerem. Pro nadcházející období však platí zkrácené lhůty podle bodu 1) a 2).
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.