english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Podat žádost o platbu lze i před nabytím účinnosti smlouvy o spolufinancování

29.08.2014 - Státní fond životního prostředí ČR z důvodu zajištění maximálního čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí umožňuje příjemcům podpory generovat v systému BENE-FILL žádosti o platbu ještě před tím, než příjemci projednají, schválí a  zašlou podepsanou smlouvu o spolufinancování zpět na fond.    


Jedná se o případy, kdy jsou projekty spolufinancovány z prostředků fondu, to znamená, že  příjemce podpory obdrží společně s Rozhodnutím o poskytnutí dotace i Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Avšak proplacení žádosti o platbu je možné až ve chvíli, kdy se smlouva stane právně účinnou.

Možnost podat žádost o platbu ještě před nabytím účinnosti smlouvy o spolufinancování je jedním z loňských akceleračních opatření, které se osvědčilo v praxi.

Státní fond proto žádá příjemce podpory, aby tohoto způsobu podávání žádosti o platbu maximálně využívali a tím umožnili souběžnou administraci a finanční kontrolu  žádosti o platbu a schvalování smlouvy na straně příjemce podpory.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.