english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Ministr Brabec schválil dotace pro tzv. zásobníkové projekty za 300 milionůTisková zpráva

21.08.2014 - Na zlepšení životního prostředí půjde dalších 300 milionů korun. Ministr Richard Brabec podepsal dotace pro 88 projektů z takzvaného zásobníku Operačního programu Životní prostředí 2007-2013. Aby žadatelé na dotaci na své projekty opravdu dosáhli, musejí splnit důležitou podmínku. Zrealizovat a profinancovat je z peněz tohoto programového období musí stihnout ještě letos.  


V současné době Státní fond životního prostředí ČR v tzv. zásobníku projektů eviduje přes sedm stovek kvalitních projektů, které při vyhodnocování dosud proběhlých výzev v OPŽP 2007-2013 zatím nezískaly podporu, protože skončily až za projekty s vyšším bodovým ohodnocením. Ve zmíněném zásobníku jsou projekty v celkové hodnotě zhruba za 2,6 mld. Kč.

„Mnohdy se jedná o velmi kvalitní projekty, které v minulých výzvách skončily takzvaně těsně pod čarou, protože v rámci vymezené alokace na ně prostě nezbyly peníze. Vzhledem k nedostatečnému čerpání evropských peněz v minulých letech jsme zavedli akcelerační opatření, díky kterým se podaří snížit ztrátu nedočerpaných prostředků OPŽP v letošním i příštím roce. Novinkou je nyní využití tzv. zásobníku projektů. Do toho jsme zařadili právě projekty, u nichž se dá předpokládat rychlá realizace, a tedy i rychlé čerpání prostředků. Ideálně ještě letos. Budu považovat za obrovský úspěch, pokud se nám tu původní ztrátu 14 miliard korun, která nám začátkem roku v OPŽP hrozila, podaří srazit pod polovinu, tedy pod 7 miliard," vysvětluje ministr Brabec.

Od svého nástupu před půlrokem usiluje vedení Ministerstva životního prostředí společně se SFŽP o minimalizaci ztráty finančních prostředků v programovém období 2007-2013. Vedle rychloobrátkových výzev v průběhu prvního pololetí letošního roku a jejich zrychleného vyhodnocení přistoupilo MŽP s Fondem i k přesunutí nedočerpaných financí mezi některými prioritními osami. Např. finance původně určené na podporu vodohospodářských projektů budou přesunuty na projekty snižování energetické náročnosti budov, kde je pravděpodobná rychlá realizace a čerpání evropských peněz.

Co se týká projektů ze zásobníku, je podle ministra Brabce momentální situace následující: Státní fond životního prostředí garantuje podporu z dobíhajícího OPŽP těm zásobníkovým projektům, jejichž žadatelé doloží, že je zrealizují a profinancují ještě letos.

„Nutnou podmínkou ale je, aby žadatelé zaslali na Fond žádost o vyjmutí svého projektu ze zásobníku projektů a zároveň doložili reálný harmonogram s přesně stanoveným datem ukončení realizace a profinancování projektu, a to do konce letošního roku. O této možnosti jsou žadatelé průběžně informováni dopisem o zařazení jejich projektu do zásobníku. Informujeme je i elektronickou cestou," dodává ředitel SFŽP Petr Valdman.

Nezbytné je ovšem předložený harmonogram skutečně dodržet, tedy nejen projekt zrealizovat ještě v roce 2014, ale také dodat poslední žádost o platbu na Fond do konce letošního přijímání žádostí o platbu. Ke splnění tohoto požadavku je možné využít i institutu zálohových plateb.


Schvalene projekty ze zasobniku

Kontakt pro více informací:

Jana Taušová

Tiskové oddělení MŽP
Mobil: 739 242 379
Tel.: 267 122 944
E-mail: tiskove@mzp.cz

Lenka Brandtová

Tisková mluvčí SFŽP
Mobil: 606 709 954
Tel.: 267 994 500
E-mail: lenka.brandtova@sfzp.cz
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.