english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Jak získat Rozhodnutí o poskytnutí dotace a realizovat projekt

15.08.2014 -  Žadatelé o podporu, kteří chtějí mít jistotu, že skutečně získají dotaci ze stávajícího Operačního programu Životní prostředí, by měli usilovat o co nejrychlejší vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zároveň by měli realizovat svůj projekt co nejdříve.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace


Všichni žadatelé, kteří mají Registrační list, by měli usilovat o co nejrychlejší získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, protože pouze to jim dává jistotu, že na jejich projekt budou vyčleněny peníze v rámci finančních prostředků obsažených v Operačním programu Životní prostředí.

Žadatel, který chce získat Rozhodnutí o poskytnutí dotace, by měl proto nejpozději po obdržení Registračního listu neprodleně vyhlásit výběrové řízení na dodavatele.

„Žadatelé dále musejí výběrové řízení zrealizovat. V tomto ohledu upozorňuji, že pokud budou chtít čerpat zálohové faktury, musejí jejich použití zahrnout do smlouvy o dílo s dodavatelem. Tedy tzv. je vysoutěžit. Jakmile žadatelé výběrové řízení uzavřou, musejí dodat nejpozději do 10 dnů podklady k nám na státní fond. A my jim téměř okamžitě vydáme Rozhodnutí o poskytnutí dotace, takže žadatelé mohou okamžitě začít financovat svůj projekt. Realizaci mohou zahájit ihned po uzavření smlouvy o dílo," vysvětluje Kubica.

Podle něj pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace státní fond potřebuje hlavně výsledek a doklady k výběrovému řízení na hlavní zakázku. Tedy smlouvu o dílo. Ostatní podklady v současné době k vydání rozhodnutí již nepožadujeme, mohou být dodávány později.

 Výběrová řízení

Výběrové řízení lze s ohledem na komplikovanost projektu uzavřít za měsíc, za dva, ale jsou i řízení, která trvají podstatně déle.

Podle náměstka Kubici se dá například u jednodušších projektů na nákup technologií zvládnout celý proces realizace projektu, včetně výběrového řízení na jeho začátku i do 1 měsíce.

Náměstek Martin Kubica zároveň upozorňuje, aby si žadatelé, kteří počítají při realizaci svých projektů s úvěry od bank, uvědomili, že i ty musejí vysoutěžit ve výběrovém řízení.

„Stává se nám, že žadatel vysoutěží hlavního dodavatele, ale neuvědomí si, že komerční úvěr na posílení vlastních zdrojů žadatele musí taktéž vysoutěžit v rámci veřejné zakázky. Je tedy vhodné všechny nutné veřejné zakázky soutěžit paralelně. Týká se to hlavního dodavatele, sjednání komerčního úvěru, ale i technického dozoru a tak dále," vysvětluje.

Toto pochybení se podle něj opakuje zejména v případě žádostí obcí, které zašlou na státní fond smlouvu o dílo na hlavního dodavatele, chtějí Rozhodnutí o poskytnutí dotace, ale nemají vlastní zdroje, aby mohly svůj projekt spolufinancovat.

„Starostové mají mnohdy za to, že jim postačí zajít do banky a stejně jako fyzické osoby si prostě jenom vzít úvěr, což je špatně a tak to nefunguje. Následná soutěž na sjednání komerčního úvěru pak celou realizaci projektu zdrží zase o několik týdnů. Všechna výběrová řízení je proto vhodné soutěžit paralelně, aby se ušetřil čas. Mluvím samozřejmě o případech, kdy žadatel nemá dostatek vlastních zdrojů na samotné zahájení realizace projektu a určité překlenovací období," dodává náměstek Martin Kubica. 
 
Samotná realizace

Podle náměstka Kubici v samotné realizaci projektů může žadatelům významně pomoci využívání zálohových faktur, které jim umožní financovat svůj projekt bez dlouhých prodlev. 

„Zatímco v loňském roce státní fond zálohové faktury proplácel takzvaně ex post, letos již je proplácíme takzvaně ex ante, což znamená, že žadatel přijme od jím vysoutěženého dodavatele zálohovou fakturu, tu zašle na fond, který mu do deseti dnů pošle peníze na její uhrazení. Lhůta pro samotné vyúčtování provedení díla a vyúčtování zálohové faktury byla prodloužena na 365 dní, přičemž limitem je rok 2015," vysvětluje Martin Kubica, který ale upozorňuje na to, že žadatelé musejí při realizaci svých projektů velmi pečlivě hlídat veškeré závazné harmonogramy.

„To se týká hlavně včasného zahájení realizace projektu, čerpání dotace a včasného ukončení projektu. Státní fond bude velmi přísně hlídat dodržování termínů. Není to o nějakém zbytečném tlaku na příjemce podpory, ale jde o nutnost, abychom zvládli z Operačního programu Životní prostředí vyčerpat co nejvíce peněz a program jako takový finančně uřídili," říká Martin Kubica.

Dodává, že státní fond bude nekompromisně odstupovat od projektů, jejichž žadatelé nebudou dodržovat předložený a schválený harmonogram.

„Každá případná změna musí být žadatelem na fond předem nahlášena, velmi dobře odůvodněna a fondem schválena. Je třeba si neustále uvědomovat, že každá změna je institutem výjimečným," uzavírá náměstek Kubica.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.