english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
 • Tisk

Upřesnění k pokynům pro žadatele ke schváleným žádostem z 39. Řídicího výboru OPŽP – LVIII. a LIX. výzva

14.08.2014 - Žadatelům, kteří podali žádost v podporovaných  oblastech v rámci LVIII. a LIX. výzvy, je určena níže uvedená zpřesňující informace ke lhůtám pro doložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a k termínům realizace a financování těchto projektů.


Lhůta pro předložení všech podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu České republiky - kapitoly 315 (životní prostředí; dále jen „směrnice") je stanovena na:
 

 • 2 měsíce od vydání registrace akce pro žádosti z LVIII. výzvy (jen u podoblasti podpory 2.2b a 2.2d) a LIX. výzvu (jen u podoblasti podpory 2.1.3),
 • 6 měsíců od vydání registrace akce pro žádosti z LIX. výzvy (jen podoblasti podpory 2.1.1 a 2.1.2).
 • 2 měsíce od vydání registrace akce pro žádosti z LVIII. výzvy (jen pro oblast podpory 4.1).
  U těchto projektů zároveň platí povinnost profinancovat a požádat o proplacení minimálně 60% způsobilých realizačních nákladů do 30. 11. 2014 nebo do konce termínu pro přijímání žádostí o platbu v roce 2014 (dle toho, který ztěchto termínů nastane později).
 • 4 měsíce od vydání registrace akce pro žádosti z LVIII. výzvy (jen pro oblast podpory 4.2).
 • 3 měsíce od vydání registrace akce pro žádosti z LVIII. výzvy (jen prioritní osa 6)
  U těchto projektů zároveň platí povinnost profinancovat a požádat o proplacení minimálně 60% způsobilých realizačních nákladů do 30. 11. 2014 nebo do konce termínu pro přijímání žádostí o platbu v roce 2014 (dle toho, který ztěchto termínů nastane později).
 • 3 měsíce od vydání registrace akce pro žádosti z LVIII. výzvy (jen podoblast podpory 1.3.1) u těch projektů, u kterých předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky nedosáhne finančních limitů nadlimitní zakázky dle nařízení vlády č.77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, v platném znění.
  U těchto projektů zároveň platí povinnost profinancovat a požádat o proplacení minimálně 60% způsobilých realizačních nákladů do 30. 11. 2014 nebo do konce termínu pro přijímání žádostí o platbu v roce 2014 (dle toho, který ztěchto termínů nastane později).
 • 6 měsíců od vydání registrace akce pro žádosti z LVIII. výzvy (jen podoblast podpory 1.3.1) u projektů, u kterých předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky přesáhne finanční limity pro nadlimitní zakázky dle nařízení vlády č.77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, v platném znění.

  Za účelem splnění výše uvedených limitů financování v roce 2014 je vhodné využít formu zálohové fakturace. Podmínky využití a proplácení zálohových faktur jsou uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce v OPŽP, kapitola 8.1, odstavec s).
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.