english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Pokyny pro žadatele ke schváleným žádostem z 39. Řídicího výboru OPŽP

06.08.2014 - Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal dne 5. 8. 2014 na základě doporučení 39. Řídicího výboru seznam schválených a zamítnutých žádostí a žádostí zařazených do zásobníku projektů v rámci OPŽP. Tuto schválenou podporu pro zlepšování stavu životního prostředí v ČR tvoří prostředky EU ve výši 3,148 mld. Kč, prostředky SFŽP ČR ve výši 222,792 mil. Kč a státní rozpočet kapitola 315 MŽP ve výši 139,693 mil. Kč.

Zásobník projektů byl doplněn o další žádosti, které mohou být vyňaty za předpokladu, že do konce letošního roku proběhne realizace předmětu podpory.

Na jednání 39. Řídicího výboru bylo konkrétně schváleno 6 žádostí z L. výzvy (v PO 3 a PO 6), 1125 žádostí z LVIII. výzvy (podoblasti podpory 1.3.1, 2.2b a 2.2d, PO 4 a PO 6), 142 žádostí z LIX. výzvy (podoblasti podpory 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3) a 7 žádostí z LX. výzvy (oblast podpory 3.2).

Lhůta pro předložení všech podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu České republiky - kapitoly 315 (životní prostředí; dále jen „směrnice") je stanovena na:

  • 2 měsíce od vydání registrace akce pro žádosti z LVIII. výzvy (jen u podoblasti podpory 2.2b a 2.2d) a LIX. výzvu (jen u podoblasti podpory 2.1.3),
  • 6 měsíců od vydání registrace akce pro žádosti z LIX. výzvy (jen podoblasti podpory 2.1.1 a 2.1.2).
  • 2 měsíce od vydání registrace akce pro žádosti z LVIII. výzvy (jen pro oblast podpory 4.1),
  • 4 měsíce od vydání registrace akce pro žádosti z LVIII. výzvy (jen pro oblast podpory 4.2),
  • 3 měsíce od vydání registrace akce pro žádosti z LVIII. výzvy (jen prioritní osa 6),
  • 3 měsíce od vydání registrace akce pro žádosti z LVIII. výzvy (jen podoblast podpory 1.3.1) u těch projektů, u kterých předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky nedosáhne finančních limitů nadlimitní zakázky dle nařízení vlády č.77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, v platném znění,
  • 6 měsíců od vydání registrace akce pro žádosti z LVIII. výzvy (jen podoblast podpory 1.3.1) u projektů, u kterých předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky přesáhne finanční limity pro nadlimitní zakázky dle nařízení vlády č.77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, v platném znění,

Další podmínky se týkají:

LVIII. výzvy (podoblast podpory 1.3.1, oblast podpory 4.1 a PO 6), v níž mohou být podpořeny pouze ty projekty, které profinancují a podají v žádostech o platbu minimálně 60 % způsobilých realizačních nákladů do 30. 11. 2014 nebo do konce termínu pro přijímání žádostí o platbu v roce 2014  (dle toho, který z těchto termínů nastane později). Více viz upřesnění ze dne 14.8.2014.

U veřejných zakázek projektů z L. výzvy (jen PO 3), LVIII. výzvy (jen OP 1.3.,  PO 4 a PO 6) a LIX. výzvy platí výjimka ze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce v OPŽP, podle níž SFŽP ČR bude výběr dodavatele posuzovat uceleně až po ukončení výběrového řízení a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Na jednání 39. Řídicího výboru došlo k zamítnutí 119 žádostí z LVIII. výzvy (podoblasti podpory 1.3.1, 2.2b a 2.2d, oblasti podpory 4.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6), 31 žádostí z LIX. výzvy (podoblasti podpory 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3) a 1 žádosti z LX. výzvy (oblast podpory 3.1).

Další 1 žádost z LIV. výzvy (PO 7), 86 žádostí z LVIII. výzvy (oblasti podpory 6.2, 6.4, 6.5, 6.6) a 373 žádostí z LIX. výzvy (podoblasti podpory 2.1.1 a 2.1.3) bylo vloženo do zásobníku projektů s tím, že žadatelé budou vyzváni k doložení závazného harmonogramu dokládajícího dokončení realizace v roce 2014, což by jim zajistilo vyjmutí ze zásobníku projektů. Ostatní projekty budou k dispozici pro případné vyjmutí ze zásobníku v roce 2015.

Upozorňujeme úspěšné žadatele, aby s realizací a financováním akce neotáleli, neboť existuje riziko, že v roce 2015 již nebudou zbývat prostředky EU. Projektům, které předloží podklady pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) v letošním roce a RoPD jim bude vydáno, budou finanční prostředky alokovány dle vydaného rozhodnutí a příjemci tak budou mít jistotu, že při plnění podmínek poskytnutí podpory budou mít podporu EU k dispozici i v roce 2015.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.