english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Změna prognózy vývoje cenového tarifu ve finanční analýze projektů v PO 1 OPŽP

31.07.2014 - Výši meziročního reálného nárůstu cen vodného a stočného je možné upravit od roku 2015 z pěti na dvě procenta.

Na základě provedeného posouzení předpokládaných makroekonomických ukazatelů (ekonomického vývoje v ČR) přednastavených ve výpočtu v modelech finančních analýz pro vodohospodářské projekty (z počátku roku 2008) a skutečného makroekonomického vývoje do roku 2013 Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že je možné upravit výši růstu cen vodného a stočného. 

Výši meziročního reálného nárůstu cen vodného a stočného je možné od roku 2015 upravit z 5,0 % na 2,0 %, neboť tato prognóza věrněji popisuje současnou a budoucí makroekonomickou situaci.

Úprava této prognózy bude možná, pokud příjemce podpory u projektu s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace předloží oficiální žádost na Státní fond životního prostředí ČR, a to minimálně tři měsíce před stanovením nových cen.

Státní fond životního prostředí ČR upozorňuje, že samotná změna prognóz ještě neznamená záruku snížení cen vodného/stočného - to závisí na mnoha faktorech uvedených ve finanční analýze (vstupní data, kategorie žádosti, typ projektu „zelená louka"/"historická data").

Žádosti budou akceptované pouze u projektů, které budou i po této úpravě vytvářet významnou část odpisů a dojde ke změně cen. Touto změnou nebude dotčena výše podpory přiznaná příjemci.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.