english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Urgence doložení faktur u již zrealizovaných projektů

28.07.2014 - Jedním z mnoha akceleračních opatření, jimiž se Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR snaží zrychlit čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí, je přímé telefonické oslovování příjemců podpory s žádostí o doložení neproplacených faktur u již zrealizovaných projektů.

Pracovníci Call centra Státního fondu životního prostředí ČR začali příjemce podpory telefonicky obvolávat v polovině letošního června. Cílem jejich snahy je zlepšit komunikaci mezi příjemci a státním fondem a zároveň zrychlit čerpání z Operačního programu Životní prostředí tak, aby ztráta finančních prostředků v tomto programu, které bude muset Česká republika vracet Evropské komisi, byla co nejmenší.

„Jsou to hlavně případy, u kterých nám s ohledem na finančně platební kalendář akce chybějí informace o tom, zda příjemci podpory ještě mají u sebe nějaké faktury, které plánují v rámci podpořeného projektu z OPŽP uplatnit. V zásadě to tedy je urgence doložení faktur k již zrealizovaným projektům v IS Bene-fill," vysvětluje Jana Tlustá, vedoucí Call centra Státního fondu životního prostředí ČR.

Lidé z call centra mají k dispozici přehled projektů, u nichž je v informačním systému uveden stav „realizace ukončena", ale podle finančně platebního kalendáře není jisté, zda příjemci podpory uplatnili nárok na proplacení všech faktur v rámci podpořeného projektu. Jsou to projekty, u nichž call centrum nadále eviduje možnost čerpání poměrně významných částek bez upřesnění, zda bude financování ještě pokračovat, nebo je definitivně uzavřeno, a proto nebude zbývající část schválené dotace vyčerpána. Podle Jany Tlusté příjemci někdy otálejí se žádostí o proplacení i u faktur na významné finanční obnosy.

Ptáme se příjemců
„Ptáme se příjemců podpory, proč fondu nepředkládají faktury. Zároveň je žádáme, aby faktury k proplacení neprodleně doložili. Je to v jejich zájmu, ale i v našem,"
říká Jana Tlustá a dodává, že faktury, které fond příjemcům podpory včas proplatí, se pozitivně promítají do celkového čerpání peněz z Operačního programu Životní prostředí. I to je podle Jany Tlusté důležité, protože čím více peněz bude letos z Operačního programu Životní prostředí vyčerpáno, tím více peněz bude v programu k dispozici také pro rok příští.
„Pracovníci call centra se snaží o milý přístup a o co nejlepší objasnění nutnosti rychlého dodání faktur fondu. Oslovení obvykle reagují vstřícně, profesionálně. Jen v případě projektů, které jsou zrealizovány již delší dobu, se občas ze strany příjemců setkáme s jistou nevolí, proč jsme si vzpomněli tak pozdě a oslovujeme je až nyní... Avšak je třeba říci, že aktivita by měla být spíše na straně žadatele,"
dodává Jana Tlustá. Ovšem jinak si příjemce podpory, resp. jejich zástupce, vedoucí call centra pochvaluje, protože dle jejích slov reaguje většina z nich vstřícně.

Pomoc ze strany fondu
Z telefonátů pracovníků Call centra Státního fondu životního prostředí ČR vyplývá, že příjemci podpory mnohdy ztratili přehled o možném dalším čerpání, anebo opomněli fondu sdělit, že již čerpání ukončili.
„Ve všech podobných případech doporučujeme kontaktovat projektového manažera akce. Minimálně je vhodné elektronickou zprávu o ukončení čerpání dotace předat kompetentnímu pracovníkovi a tím nastartovat další kroky k ukončení administrace žádosti, přičemž se může ukázat, že ne všechny faktury, které mohly být proplaceny, skutečně proplaceny byly. Navíc informace k dokončenému čerpání dotace a k možnosti uzavřít proces administrace takovýchto projektů má i další pozitivní efekt. Poskytuje věrnější obrázek o tom, kolik peněz ještě v jednotlivých prioritních osách zbývá, což je velmi důležité například při rozhodování o tom, které projekty a kolik dalších nových lze vyjmout ze zásobníků projektů a realizovat je," uzavírá Tlustá.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.