english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Evropská komise schválila další miliardový projekt OPŽP

16.07.2014 - Náměstek MŽP Jan Kříž zahájil sanaci starých těžebních vrtů. Z OPŽP na ni půjde rekordních 1,4 miliardy korun. Odstranění staré ekologické zátěže významně přispěje k zlepšení životního prostředí v okresech Hodonín a Břeclav.

Evropská komise schválila 3. července 2014 v pořadí osmý takzvaný velký projekt (tj. projekt s celkovými náklady nad 50 milionů eur) Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) s názvem „Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves v CHOPAV Kvartér řeky Moravy". V případě vyčerpání této částky se bude jednat o nejvyšší obdrženou dotaci na projekt OPŽP programového období 2007 až 2013 v prioritní ose 4.

Celkové náklady projektu činí 79 283 186 eur, tj. více než 2 miliardy Kč. Vydaným rozhodnutím k projektu přislíbila Evropská komise poskytnutí dotace z Fondu soudržnosti ve výši 53 064 302 eur (cca 1,4 miliardy Kč). Žadatel, státní podnik Palivový kombinát Ústí, který byl státem pověřen sanací staré ekologické zátěže, předložil žádost projektu v rámci XXIX. výzvy OPŽP pro oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží (prioritní osy 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží). Na posouzení projektu se podíleli mimo Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR rovněž experti iniciativy JASPERS.

„Tento projekt je z pohledu ochrany životního prostředí velmi významný. Vytěžení desítek tisíc metrů krychlových kontaminované zeminy po těžbě ropy a uzavření desítek bývalých vrtů především zamezí znečištění nedalekého zdroje pitné vody pro 20 000 lidí. Likvidace této staré ekologické zátěže také zabrání ohrožení lokality Natura 2000 a přilehlých lužních lesů. Kromě toho vůbec největší projekt v Operačním programu ŽP pro období 2007-2013 pomůže výrazně k dočerpání prostředků EU v tomto roce," komentuje náměstek ministra pro fondy EU, ekonomiku a politiku životního prostředí Jan Kříž.

Projekt se zabývá realizací bezpečné relikvidace a sanace starých ekologických zátěží po průzkumu, těžbě a úpravě ropy v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy, v okresech Hodonín a Břeclav. Specifickým cílem projektu je ochrana zdrojů podzemní vody pro veřejný vodovod a ochrana ekosystémů (tj. lužních lesů) na okolním území Natura 2000. V průběhu rekultivace se předpokládá, že dojde k odčerpání cca 106 215 m3 kontaminovaných vod a odtěžení cca 22 100 m3 kontaminované zeminy.

Sanace vrtů - Kříž

Sanace vrtů - Kříž II
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.