english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Standardní cenové indexy použité při tvorbě cen vodného a stočného

02.07.2014 - Pro projekty spolufinancované z OPŽP v programovém období 2007 až 2013 zveřejňujeme standardní cenové indexy použité pro tvorbu cen pro vodné a stočné.

Státní fond životního prostředí ČR zveřejňuje přehled standardních cenových indexů použitých v tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP 2007 - 2013 platných pro dvě období kalendářního roku, pro která je cena pro vodné a/nebo stočné stanovována, a to vždy k datu 30. 6. a 30. 9. daného roku. Cenové indexy jsou platné pro projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007 - 2013 v rámci prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (podoblasti podpory 1.1.1 - Snížení znečištění z komunálních zdrojů a oblasti podpory 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody).

Indexy budou Státním fondem životního prostředí ČR aktualizovány v pravidelných čtvrtletních intervalech a vždy zveřejněny na webu OPŽP.

Indexy jsou k dispozici v Dokumentech ke stažení/Specifické předpisy/Prioritní osa 1

 
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.