english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Ministr schválil žádosti z L., LVII. a LX. výzvy OPŽP

27.06.2014 - Schváleno bylo 776 žádostí z L. výzvy (PO 3 - 3. skupina žádostí a PO 6), 8 žádostí z LVII. výzvy (podoblast podpory 2.1.5) a 804 žádostí z LX. výzvy (PO 3).

Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal dne 26. 6. 2014 na základě doporučení 38. Řídicího výboru seznam schválených a zamítnutých žádostí a žádostí zařazených do zásobníku v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Lhůta pro předložení všech podkladů pro vydání RoPD dle směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky - kapitoly 315 (životní prostředí; dále jen „směrnice") je stanovena na 6 měsíců od vydání registrace akce. Jedná se o jedny z posledních schválených projektů z výzev vyhlašovaných v OPŽP, a vzhledem k těžko předvídatelnému vývoji budoucí volné alokace bude poskytnutí dotace vázáno na skutečný stav disponibilních prostředků v době předkládání podkladů pro vydání RoPD.

Výjimka z výše uvedeného platí pro LVII. výzvu (podoblast podpory 2.1.5), v rámci které je termín pro doložení kompletních podkladů pro vydání RoPD dle směrnice stanoven na 4 měsíce od vydání registrace akce.

U veřejných zakázek projektů z L. výzvy (jen PO 3) platí výjimka ze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce v OPŽP a SFŽP ČR bude výběr dodavatele posuzovat uceleně až po ukončení výběrového řízení a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Dalších 183 žádostí z LX. výzvy (PO3) bylo vloženo do zásobníku projektů s tím, že budou vyzvány k doložení závazného harmonogramu dokládajícího dokončení realizace v roce 2014, což by jim zajistilo vyjmutí ze zásobníku. Ostatní projekty budou k dispozici pro případné vyjmutí ze zásobníku v roce 2015.

Dále došlo k zamítnutí 116 žádosti z L. výzvy (PO 3 - 3. skupina) a 73 žádostí z LX. výzvy (PO 3). Do zásobníku bylo zařazeno 183 žádostí z LX. výzvy (PO 3).

Schválené žádosti z L., LVII. a LX. výzvy OPŽP, zamítnuté žádosti z L. a LX. výzvy OPŽP
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.