english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Aktualizace Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

20.06.2014 -

Ke dni 20. 6. 2014 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Aktualizace se týká následujících částí - kapitoly 5.1 Náležitosti zadávacího řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách, kapitoly 7.2 Prostředky na propagaci a informovanost v rámci povinné publicity, kapitoly 8.1 Pravidla a nutné podmínky pro uvolňování finanční podpory a v seznamu zkratek byla upřesněna definice smlouvy o dílo.

V kapitole 5.1 Náležitosti zadávacího řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách byly upraveny informace o postupu v případě, kdy zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek v rámci zadávacího řízení pouze 1 nabídku.

Do kapitoly 7.2 Prostředky na propagaci a informovanost v rámci povinné publicity byly doplněny požadavky v případě zpětného financování již ukončených projektů.

V kapitole 8.1 Pravidla a nutné podmínky pro uvolňování finanční podpory byla doplněna informace, že zálohové faktury lze aplikovat nejen v režimu ex-post plateb, ale i modifikovaných ex-ante plateb. Dále byla vložena informace, že před podáním poslední žádosti o platbu (schválením poslední fakturace týkající se SoD, ke které se vztahovaly zálohové faktury) bude ze strany SFŽP ČR provedena kontrola použití finančních prostředků proplacených na základě zálohových faktur.

V seznamu zkratek byla upřesněna definice smlouvy o dílo, která zahrnuje více typů smluvních vztahů mezi dodavatelem a příjemcem podpory.

Aktualizovaná verze Závazných pokynů je k dispozici zde.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.