english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Nová Směrnice MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory z OPŽP

29.05.2014 - Směrnice MŽP č. 6/2014 vstoupila v platnost 27. května 2014. Žadatelé jsou povinni se novou směrnicí řídit při podávání žádostí o podporu od LXIII. výzvy OPŽP a výzev následujících s výjimkou ustanovení přílohy č. 1 - Doklady požadované k rozhodnutí o poskytnutí dotace (resp. přílohy č. 1A a 1B - viz níže) a přílohy č. 2 - Doklady požadované k závěrečnému vyhodnocení akce.

U těchto dvou příloh platí pro příjemce podpory vždy aktuální znění zmíněných dokumentů. Změna pravidel pro vydání RoPD/Smlouvy nebo RoPD (změna)/Dodatku ke Smlouvě se může týkat i žádostí podaných v předchozích výzvách v závislosti na tom, zda tyto žádosti vyhovují stanoveným kritériím. Žadatelé, kterých se změna pravidel týká, budou informováni hromadnými prostředky komunikace.

Hlavním motivem Řídicího orgánu OPŽP pro revizi směrnice MŽP byla změna procesu vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a následného financování schválených akcí. Dokument poskytuje informaci o základních podmínkách pro vydání RoPD a uvádí postup samotného vydání RoPD v souvislosti s uvedenou změnou procesu. Pro snazší pochopení této změny byl pro příjemce podpory připraven stručný výklad. Dále směrnice obsahuje základní informace o procesu poskytování podpory v rámci OPŽP s tím, že detailnější informace poskytují Závazné pokyny pro žadatele a příjemce v OPŽP (ZPŽP).

Vzhledem ke změně vydávání RoPD byla příloha č. 1 - Doklady požadované k rozhodnutí o poskytnutí dotace rozdělena na část 1A (Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace) a 1B (Doklady požadované k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)). 

Směrnice MŽP č. 6/2014  
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.