english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Schválené žádosti z XLIX., L., LII., LIV. a LVI. výzvy OPŽP, zamítnuté žádosti z XLXI., L., LII., LIV. a LVI. výzvy OPŽPTisková zpráva

28.05.2014 - Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal dne 27. 5. 2014 na základě doporučení 37. Řídicího výboru seznam schválených a zamítnutých žádostí a žádostí zařazených do zásobníku v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Schváleno bylo 16 žádostí z XLIX. výzvy (PO 6 - 3. skupina žádostí), 461 žádostí z L. výzvy (PO 6 - 3. skupina žádostí), 747 žádostí z LII. výzvy (PO 4), 136 žádostí z LIV. výzvy (oblast podpory 7.1) a 3 žádosti z LVI. výzvy (podoblast podpory 1.3.1).

Upozorňujeme žadatele v rámci XLIX. (PO 6 - 3. skupina žádostí) a L. výzvy (PO 6 - 3. skupina), že je požadováno předložení kompletní zadávací dokumentace k výběrovému řízení na realizaci předmětu podpory ve stavu připraveném k vyhlášení výběrového řízení do 2, resp. 3 měsíců (liší se dle výzvy - více viz níže) od vydání registrace akce. Pro všechny výzvy platí, že bližší specifikace předložení zadávací dokumentace je uvedena v podmínkách každé registrace akce, věnujte jim proto zvýšenou pozornost.

Lhůty pro předložení zadávací dokumentace na fond (lhůta začíná běžet vydáním registrace akce):
Do 2 měsíců - žádosti podané v rámci L. výzvy (PO 6 - 3. skupina žádostí).
Do 3 měsíců - žádosti podané v rámci XLIX. výzvy (PO 6 - 3. skupina žádostí).

Žadatelům v rámci LII. výzvy (PO 4) doporučujeme vzhledem ke změnám v režimu poskytování veřejné podpory postupovat při předkládání zadávací dokumentace dle upozornění pro žadatele zveřejněném na www.opzp2007-2013.cz.

Lhůta pro předložení všech podkladů pro vydání RoPD dle směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky - kapitoly 315 (životní prostředí) (dále jen „směrnice") je stanovena jednotně na 6 měsíců od vydání registrace akce.

Výjimka z výše uvedeného platí pro LIV. výzvu (oblast podpory 7.1), v rámci které je termín pro doložení kompletních podkladů pro vydání RoPD dle směrnice stanoven na 3 měsíce od vydání registrace akce.

U veřejných zakázek projektů z LII. výzvy (PO 4) platí výjimka ze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce v OPŽP a SFŽP ČR bude výběr dodavatele posuzovat uceleně až po ukončení výběrového řízení a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Dále došlo k zamítnutí 1 žádosti z XLIX. výzvy (oblast podpory 6.2), 59 žádostí z L. výzvy (PO 6 - 3. skupina žádostí), 19 žádostí z LII. výzvy (PO 4), 4 žádostí z LIV. výzvy (oblast podpory 7.1) a 2 žádostí z LVI. výzvy (podoblast podpory 1.3.1). Do zásobníku bylo zařazeno 13 žádostí z L. výzvy (PO 6 - 3. skupina žádostí) a 95 žádostí z LIV. výzvy (prioritní osa 7.1).

Schválené žádosti z XLIX., L., LII., LIV. a LVI. výzvy OPŽP, zamítnuté žádosti z XLIX., L., LII., LIV. a LVI. výzvy OPŽP.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.