english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Zálohové faktury v Operačním programu životní prostředí a jejich možnost zahrnutí do žádosti o platbu v roce 2014

30.04.2014 - Státní fond životního prostředí ČR nabízí úspěšným žadatelům v OPŽP stručný návod, jak zahrnout zálohové faktury projektů v OPŽP 2007-2013 do žádostí o platbu v roce 2014, aby se předešlo zbytečným chybám a oddalování čerpání prostředků. Apelujeme tímto na žadatele, aby v maximální míře tohoto nástroje v roce 2014 a 2015 využívali.

Opatření by mělo mít pozitivní vliv na čerpání prostředků zvláště u větších projektů, kde jsou příjemci podpory subjekty z podnikatelského sektoru a kde u velkých investičních a realizačních celků je institut zálohových plateb běžnou smluvní praxí. Jeho využití je však možné i u všech ostatních projektů. 

Základní podmínky pro uplatnění zálohových faktur do žádostí o platbu jsou následující: 
 

1.  režim zálohových faktur má příjemce podpory na základě podmínek zadávacího a výběrového řízení sjednán s dodavatelem ve smlouvě o dílo,

2. zálohová faktura se vztahuje pouze k realizační smlouvě o dílo,

3. zálohová faktura nesmí být vystavena ve výši 100 % uzavřeného kontraktu,

4. zálohovou fakturu, kterou příjemce požaduje proplatit, smí být vystavena max. na částku 90 % z realizační smlouvy o dílo,

5. způsobilé výdaje připadající na zálohovou fakturu, která má být proplacena bez předložení zúčtovací faktury, nesmí být vyšší než 90 % z realizační smlouvy o dílo a zároveň vyšší než jsou stanoveny maximální způsobilé výdaje k dané smlouvě o dílo,

6. zálohová faktura smí být tedy proplacena bez zúčtovací faktury pouze do výše stanovené dle bodu 5),

7. zálohová faktura musí být příjemcem uhrazena a úhrada doložena bankovním výpisem nejpozději při podání žádosti o platbu, tj. u zálohových faktur lze aplikovat pouze ex-post platby,

8. vyúčtování zálohové faktury (předložení zúčtovací faktury) musí být na Státní fond životního prostředí ČR doloženo do 365 dní od data splatnosti poskytnutí podpory dle žádosti o platbu, na základě které došlo k proplacení zálohové faktury (datum splatnosti podpory je příjemci k dispozici v avízu zasílaném prostřednictvím informačního systému BENE - FILL). V odůvodněných případech je možné na žádost příjemce podpory podanou před uplynutím původní lhůty a se souhlasem Řídicího orgánu lhůtu prodloužit. Nejzazší termín pro doložení zúčtovací faktury je vždy 31.12.2015.

9. v případě nedoložení vyúčtování zálohové faktury (zúčtovací faktury k zálohové faktuře, na kterou byla proplacena podpora) dle bodu 8) bude toto považováno za porušení Podmínek poskytnutí podpory a bude mít za následek podání hlášení o podezření na finanční nesrovnalost se všemi důsledky z toho vyplývajícími,

10. příjemce podpory bude zálohové faktury zadávat do informačního systému BENE - FILL v označení ZF a číslo faktury a zúčtovací fakturu v označení ZÚF a číslo faktury.

Další obecné informace k postupu při proplácení prostředků příjemci podpory z Operačního programu Životní prostředí jsou uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí, Kapitola 8 - Zásady financování a náležitosti žádosti o platbu, dostupných na webu OPŽP.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.