english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Prodloužení termínu pro doložení odborného stanoviska OOV MŽP v rámci LVIII. výzvy OPŽP pro oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní

11.04.2014 - Informujeme žadatele podávající žádosti v rámci LVIII. výzvy OPŽP prioritní osy 1, oblasti podpory 1.3 Omezování rizika povodní, že byl prodloužen termín pro doložení odborného stanoviska OOV MŽP o 20 pracovních dnů.

Stanoviska, která nebudou předložena spolu se žádostí o podporu ve výzvou stanoveném termínu (tj. do 15. 4. 2014), mohou být předkládána na úsek řízení Operačního programu Životní prostředí SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 nejpozději do 16. 5. 2014.

Žádosti o stanovisko OOV MŽP musí být podány ve lhůtě před ukončením příjmu žádostí o podporu, tj. nejpozději do 15. 4. 2014. Termín pro předkládání žádostí o podporu v rámci výzvy zůstává nezměněn.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.