english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Schválené žádosti z XXXIX., XLVII., XLVIII., XLIX., L., LI., LIII., a. LV. výzvy OPŽP, zamítnuté žádosti z XXVII., XLVII., XLVIII., L., LI., a LIII. výzvy OPŽP

02.04.2014 - Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal dne 1. 4. 2014 na základě doporučení 36. Řídicího výboru seznam schválených a zamítnutých žádostí a žádostí zařazených do zásobníku v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Schválena byla 1 žádost z XXXIX. výzvy (oblast podpory 1.1),  44 žádostí z XLVII. výzvy (PO 5 - 2. skupina žádostí),  14 žádostí z XLVIII. výzvy (oblast podpory 2.2), 1 žádost z XLIX. výzvy (PO 6 - 1. a 2. skupina žádostí), 711 žádostí z L. výzvy (PO 3 - 1. a 2. skupina žádostí),  159 žádostí z L. výzvy (PO 6 - 1. a 2. skupina žádostí),  42 žádostí z LI. výzvy (oblast podpory 2.1),  35 žádostí z LIII. výzvy (podoblast podpory 1.1.1), 10 žádostí z LV. výzvy (oblast podpory 2.2).

Podmínkou vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace  žádostem ve výše uvedených výzvách je předložení kompletní zadávací dokumentace k výběrovému řízení na realizaci předmětu podpory ve stavu připraveném k vyhlášení výběrového řízení do  2, 3 nebo 4 měsíců (liší se dle výzvy - více viz níže) od vydání registrace akce.

Lhůty pro předložení zadávací dokumentace na fond (lhůta začíná běžet vydáním registrace akce):

Do 2 měsíců - žádosti podané v rámci L. výzvy (PO 6 - 1. a 2. skupina žádostí) a LIII. výzvy (podoblast podpory 1.1.1).

Do 3 měsíců - žádosti podané v rámci XLVII. výzvy (PO 5 - 2. skupina žádostí), XLIX. výzvy (PO 6 pro žadatele správy národních parků - 1. a 2. skupina žádostí) a L. výzvy (PO 3 - 1. a 2. skupina žádostí).

Do 4 měsíců - žádosti podané v rámci XLVIII. výzvy (oblast podpory 2.2), LI. výzvy (oblast podpory 2.1) a LV. výzvy (oblast podpory 2.2).

Lhůta pro předložení všech podkladů pro vydání RoPD dle přílohy č. 1 směrnice MŽP č. 12/2012 je u všech výše uvedených výzev stanovena jednotně na 6 měsíců od vydání registrace akce.

U veřejných zakázek projektů z 50. výzvy prioritní osy 3 platí výjimka ze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce v OPŽP a SFŽP ČR  bude výběr dodavatele posuzovat uceleně až po ukončení výběrového řízení a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Dále došlo k zamítnutí 1 žádosti z XXVII. výzvy (oblast podpory 6.4), 4 žádosti z XLVII. výzvy (PO5 - 2. skupina žádostí), 6 žádostí z XLVIII. výzvy (oblast podpory 2.2), 122 žádostí z L. výzvy (PO 3 - 1. a 2. skupina žádostí), 17 žádostí z L. výzvy (PO 6 - 1. a 2. skupina žádostí), 1 žádosti z LI. výzvy (oblast podpory 2.1) a 5 žádostí z LIII. výzvy (podoblast podpory 1.1.1). 6 žádostí z L. výzvy (PO 6 - 1. a 2. skupina žádostí) bylo zařazeno do zásobníku projektů OPŽP.

Schválené žádosti z XXXIX., XLVII., XLVIII., XLIX., L., LI., LIII., a. LV. výzvy OPŽP, zamítnuté žádosti z XXVII., XLVII., XLVIII., L., LI., a LIII. výzvy OPŽP   
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.