english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

V LVIII. výzvě mohou žadatelé čerpat dotaci v režimu Služby v obecném hospodářském zájmu

31.03.2014 - V probíhající LVIII. výzvě na podmínky režimu Služby v obecném hospodářském zájmu dosáhnou i ti, kteří budou žádat o dotaci na projekty systémů odděleného sběru odpadů.

V rámci LVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí v oblasti podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady je možné čerpání dotace v režimu Služby v obecném hospodářském zájmu (dále jen „SGEI"). Podpora bude poskytnuta v souladu s „Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu", zveřejněném v Úředním věstníku EU dne 26. 4. 2012. Možnost čerpání dotace v režimu SGEI se týká pouze projektů systémů odděleného sběru.

Aby bylo možné poskytnout podporu v rámci SGEI, musí projekt splňovat tato kritéria: 
  • Projekt řeší systém odděleného sběru.
  • Žadatelem je veřejný subjekt (obce, města, svazky obcí, kraje), nebo jimi zřízené a 100% vlastněné společnosti, jejichž náplní je zajištění systému separace odpadů.
  • V rámci projektu budou pořízeny a instalovány pouze nádoby na oddělený sběr odpadů, a to výhradně v rámci občanské vybavenosti oblasti.
  • V rámci projektu s podporou SGEI nelze pořizovat nádoby na odpad pro podnikatele a jejich provozovny.
  • V rámci projektu s podporou SGEI není možné pořizovat svozovou nebo jinou techniku.

 
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.