english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Zveřejnění závazných nástrojů FA/FEA pro oblast vodohospodářství (Prioritní osa 1)

23.03.2014 - V sekci Dokumenty ke stažení na webu OPŽP a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení, byly zveřejněny aktualizované závazné nástroje pro zpracování Finanční a ekonomické analýzy (FEA/FA) projektů z vodohospodářské oblasti (Prioritní osa 1, Operační program Životní prostředí 2007-2013).

Soubor aktualizovaných nástrojů FA/FEA, verze 17.1 pro PO 1, obsahuje vedle výpočetních modelů a uživatelských manuálů též doprovodné metodické texty a vypracované modelové příklady. Použití aktualizovaných nástrojů je povinné pro všechny projekty s finanční (příp. ekonomickou) analýzou v rámci LXI. výzvy OPŽP. Nástroje pro zpracování FA/FEA jsou určeny k použití v programu MS Excel, verze 2003 a 2007. Zpracování FA/FEA jiným softwarem není přípustné.

V případě, kdy projekt generuje kladné čisté příjmy dle čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, použije následně pro zpracování finanční (příp. ekonomické) analýzy jeden ze setů „Vodohospodářský model - zelená louka" nebo „Vodohospodářský model - historická data", dle typu projektu. Podpůrný návod pro určení typu projektu a výběr správného modelu je obsažen v úvodních pasážích manuálů.

Modely jsou uzpůsobeny pro projekty výstavby zcela nové infrastruktury (projekt na tzv. „zelené louce"), tak i projekty řešící rekonstrukce/rozšíření stávající infrastruktury (tzv. „historická data").

Důležité upozornění pro Žadatele/Zpracovatele: Do těchto vodohospodářských modelů (verze 17.1) je nezbytné vyplnit vstupní údaje v cenové úrovni roku 2013.

Podrobné informace ke zpracování FA/FEA projektů jsou uvedeny v uživatelských manuálech k jednotlivým modelům. V případě pochybností kontaktuje Žadatel/Zpracovatel Oddělení projektové podpory na emailu dotazy.fea@sfzp.cz.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.