english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Upozornění pro žadatele o podporu související s novelizací zákona o veřejných zakázkách

15.01.2014 - Jako zakázky malého rozsahu 2. kategorie je možné zadávat veřejné zakázky na dodávky a služby s předpokládanou hodnotou do 2 milionů korun bez DPH, resp. na stavební práce do 6 milionů korun bez DPH.

V souvislosti s novelizací zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") upozorňujeme žadatele o podporu, že pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2. kategorie dle čl. 5.1.2 písm. a) bodu ii závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP jsou od 1. 1. 2014 rozhodující finanční limity uvedené v § 12 odst. 3 zákona a to až do vydání aktualizovaného znění závazných pokynů.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že jako zakázky malého rozsahu 2. kategorie je možné zadávat veřejné zakázky na dodávky a služby s předpokládanou hodnotou do 2 milionů korun bez DPH, resp. na stavební práce do 6 milionů korun bez DPH.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.