english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Aktualizace Programového a Implementačního dokumentu

30.12.2013 - Ve středu 18. prosince 2013 Evropská komise schválila aktualizaci Programového dokumentu OPŽP pro období 2007 - 2013.

Monitorovací výbor schválil aktualizovanou verzi Implementačního dokumentu ke dni 14. 11. 2013, tato verze je účinná od 30. 12. 2013.

Výčet hlavních změn:

  • V kapitolách 3.4.3 a 3.8.3 byla upravena alokace v rámci prioritních os 4 a 8.
  • V kapitole 6.1 a 8.1.4.1 byla upravena terminologie u podoblastí podpory 1.1.1 a 1.3.2 (zastavěná území a zastavitelné plochy).
  • Dále byly doplněny informace o platbách příjemcům podpory v kapitole 9.1.2.1. V souvislosti se změnou financování OSS, SPO a státních podniků v návaznosti na změnu legislativy byly upraveny kapitoly 9.1.2.3 a 9.1.8.
  • V kapitolách 9.4 a 9.5 a příloze č. 1 byly provedeny úpravy v souvislosti se změnou způsobu výpočtu příspěvku EU ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům.
  • V příloze č. 2 byla upravena alokace.

Detailní přehled změn je uveden ve změnovém listu Implementačního dokumentu.

Aktualizovaný Programový a Implementační dokument
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.