english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE PROSTŘEDKŮ Z OPŽP 2013

04.12.2013 - SFŽP ČR upozorňuje, že k proplacení podaných Žádostí o platbu v letošním roce je nezbytně nutné podle již dříve avizovaných pokynů doručit zpět na Státní fond nejpozději do 5. 12. 2013 podepsanou Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP a doklady prokazující, že smlouva byla uzavřena v souladu se Zákonem o obcích. Pro urychlení administrace lze podepsanou Smlouvu (postačí první a poslední strana s podpisem) a doklady prokazující její uzavření v souladu se Zákonem o obcích naskenovat a zaslat mailem na adresu: miroslava.lauferova@sfzp.cz a teprve následně je fyzicky zaslat i poštou.

Musíme Vás upozornit, že pokud podepsanou Smlouvu a ostatní doklady nezašlete ve stanovený termín, budeme nucení Vaši Žádost o platbu stornovat a nebude možné ji proplatit v roce 2013.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.