english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Neuhrazené faktury lze dále podávat k profinancování

22.11.2013 - Státní fond životního prostředí ČR informuje příjemce podpory z OPŽP, že lze nadále zahrnovat do žádostí o platbu i neuhrazené faktury a to stejně jako faktury uhrazené až do 29. 11. 2013 do 10 hodin.

Příjemcům se současně ukládá podle bodu 5) Instrukce urychleně zadávat do IS Bene-fill a doručit fondu bankovní výpisy o úhradě faktur v listinné podobě. U projektů, kde je přiznáno spolufinancování z prostředků SFŽP ČR, státní fond upozorňuje, že podmínkou pro financování je vrácení podepsané Smlouvy o spolufinancování zpět fondu.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.