english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Aktuální Priorita píše o čerpání z OPŽP

20.11.2013 - V listopadovém vydání časopisu Priorita najdete rozhovor s náměstkem Úseku řízení Operačního programu Životní prostředí na SFŽP ČR Martinem Kubicou. Hodnotí v něm dopad takzvaných akceleračních opatření, která zrychlují čerpání z Operačního programu Životní prostředí. Mimo jiné žadatele a příjemce o podporu upozorňuje i na to, že v současnosti Státní fond kontaktuje příjemce podpory s detailními informacemi o jejich projektu a s žádostí o rychlejší spolupráci.

Hlavní reportáž v aktuálním čísle Priority se věnuje již ukončenému projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí a to skupinovému projektu Čistá Berounka - etapa II. V jeho případě se sdružily některé obce a města Plzeňského kraje, aby zvýšily svoje šance na získání finanční podpory z Operačního programu Životní prostředí. S myšlenkou založit dobrovolný svazek obcí Povodí Berounky přišel Krajský úřad Plzeňského kraje ve spolupráci s městem Plzní, které v té době mělo již zkušenosti s čerpáním dotací z Evropské unie na vodohospodářské projekty v programovém období 2004 - 2006.

Dále nechybějí ani stálé rubriky jako je Galerie projektů OPŽP, technologie nebo stránky věnované aktuálním výzvám v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Priorita 11/2013
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.