english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Podávání žádostí o platbu v OPŽP i před nabytím účinnosti smlouvy o spolufinancování z fondu

14.11.2013 - Pro zajištění maximálního čerpání finančních prostředků v roce 2013 umožňuje SFŽP ČR příjemcům podpory generovat v systému BENE-FILL žádosti o platbu před tím, než příjemce podpory projedná, schválí a  zašle podepsanou Smlouvu zpět na fond.  Jedná se o případy, kdy jsou projekty spolufinancovány z prostředků fondu.

To znamená, když příjemce podpory obdrží společně s Rozhodnutím o poskytnutí dotace i Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR (Smlouva).

Od 2. října 2013  je tento pokyn  pro příjemce uveden v IS BENE-FILL  a je možné generovat žádosti o platbu před tím, než příjemce podpory zašle podepsanou Smlouvu zpět na fond.  
Proplacení žádosti o platbu je ale možné až ve chvíli, kdy Smlouva bude právně účinná.

Žádáme příjemce podpory, aby tohoto způsobu podávání žádosti o platbu maximálně využívali a tím umožnili souběžnou administraci a finanční kontrolu  žádosti o platbu a schvalování Smlouvy na straně příjemce podpory.

Zároveň důrazně vyzýváme příjemce podpory k předkládání fakturace ke schválení projektovým manažerům podle Instrukce pro příjemce k podání žádosti o platbu a financování projektů OPŽP v období 11 - 12 / 2013.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.