english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Díky akceleračním opatřením dosáhnul OPŽP výrazného pokrokuTisková zpráva

24.10.2013 - Jedná se o potvrzení úspěšné aplikace akceleračních opatření OPŽP, na kterých v současnosti intenzivně spolupracuje řídicí orgán Ministerstvo životního prostředí a zprostředkující subjekt Státní fond životního prostředí ČR.

Operační program Životní prostředí sklízí plody akceleračních opatření. Po několika měsících propadu a stagnace začal operační program vykazovat značný pokrok.

Pokud převedeme rozdílné metodiky vykazování jednotlivých operačních programů (OP) na jednotný způsob, pak v případě „závazků" vůči celkové alokaci programu je ve srovnání s ostatní operačními programy OPŽP na 3. místě a u certifikovatelných a certifikovaných prostředků na místě desátém (nárůst oproti předchozímu měsíci o 17 %). V mezitýdenním srovnání vyčerpaných prostředků se týdně čerpání zvyšuje o více než 100 %.

 proplacení z EU fondů

Graf „Vývoj proplácení finančních prostředků ERDF/FS v rámci OPŽP v období 3. 9. - 23. 10. 2013" dokládá zlom v čerpání prostředků z evropských fondů (ERDF a FS) v rámci OPŽP, kdy se od počátku října 2013 začínají projevovat nastolená akcelerační opatření a čerpání se zrychluje s předpokládanou kulminací na konci roku 2013, tedy až do ukončení možného předkládání žádostí o platbu. V období od 14. 10. do 23. 10. 2013 došlo k vyčerpání více než 540 mil. Kč, což oproti předchozímu průběhu čerpání představuje nárůst v průměru o 100 %. 

registrace v OPŽP

Graf „Stav prostředků s vydanou registrací akce v OPŽP v % vůči prostředkům krytým Rozhodnutím v ostatních OP vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007-2013" představuje srovnání jednotlivých OP, ve kterém je v případě OPŽP uveden pro srovnání s ostatními OP relevantnější údaj, tj. registrace akce. V tomto případě došlo v OPŽP oproti údajům z 3. 10. 2013 k výraznému nárůstu o téměř 50 % (ze 46,5 % na 96 %), což představuje pokrok o více než 60 mld. Kč. 

certifikace OPŽP

Graf „Stav finančních prostředků certifikovaných a čekajících na certifikaci v % vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007-2013" představuje srovnání jednotlivých OP, ve kterém v případě OPŽP došlo oproti údajům v Měsíční monitorovací zprávě MMR zpracované k 3. 10. 2013 k nárůstu o 17% (z 19% na 36%), což v případě OPŽP představuje prostředky ERDF/FS certifikované a připravené k certifikaci do konce roku 2013 o objemu více než 20 mld. Kč.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.