english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Aktuální Priorita přibližuje práci Call centra SFŽP ČR

22.10.2013 - Nové vydání časopisu Priorita přibližuje čtenářům, jak funguje Zelená linka Státního fondu životního prostředí ČR. Také se zabývá rozhodnutím Evropské komise, jímž byly schváleny zbývající dva z pěti velkých ocelářských projektů v Moravskoslezském kraji.

„Zásadním dotazem je, zda a za jakých podmínek lze získat dotaci." říká v obsáhlém rozhovoru Jana Tlustá, vedoucí Zelené linky Státního fondu životního prostředí ČR. Hovoří rovněž o tom, co může každý volající na Zelenou linku Státního fondu životního prostředí ČR očekávat. Dle jejích slov vyřídí call centrum dotaz volajících nejčastěji obratem na lince. Je-li třeba dotaz konzultovat, odpověď zahrnuje větší penzum informací, nebo dokonce tazatel přímo žádá písemné potvrzení, dokončí načatou komunikaci zasláním e-mailu.

„U složitějších dotazů, jejichž samotné pochopení je po telefonu náročné, požádáme o sepsání všech zásadních informací a popisu projektu do zprávy, abychom mohli věc co nejlépe pochopit a možná řešení objasnit prostřednictvím e-mailové komunikace. Jindy nám tázající nechá nějaký čas k získání potřebné odpovědi a sám zavolá na Zelenou linku později opakovaně. Poslední variantou je, že na základě domluvy voláme dodatečně my na telefonní číslo tázajícího," vysvětluje Tlustá.

Neméně zajímavým textem, který nabízí aktuální Priorita, je článek o tom, že byly Evropskou komisí schváleny zbývající dva z pěti velkých ocelářských projektů v Moravskoslezském kraji.

„Vyjednání tohoto souhlasu ze strany EK je výsledkem dlouhodobé snahy MŽP o podporu realizace projektů s velkým potenciálem příspěvku ke zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji a vyjednání lze považovat za velký úspěch. Navíc vyjednaný způsob posuzování kritérií podpory z pohledu aplikace nejlepších dostupných technik otevírá další možnosti financování špičkových technologií ekologizace provozů v regionu," uvedl k záležitosti ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský.

Priorita 10/2013
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.