english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Zveřejnění závazných modelů Environmentálního vzdělávání pro prioritní osu 7

11.10.2013 - V sekci Dokumenty ke stažení  na webu OPŽP a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení, byly zveřejněny aktualizované závazné nástroje pro zpracování Finanční analýzy (FA) pro Prioritní osu 7 Operačního programu Životní prostředí 2007-2013 a pro projekty v režimu „Provozní ztráty" zůstávají dále v platnosti zveřejněné nástroje verze 19.0 pro Prioritní osu 6,7.

Soubor aktualizovaných modelů Environmentálního vzdělávání verze 18.0, obsahuje vedle výpočetních modelů, doprovodných metodických textů a vypracovaných modelových příkladů i podrobné informace ke zpracování modelu, které jsou uvedeny v uživatelských manuálech. Použití aktualizovaných nástrojů je povinné v rámci LIV. výzvy OPŽP pro individuální projekty generující příjem dle článku 55 Nařízení Rady 1083/2006.

Pro projekty, u nichž je předpoklad generování provozní ztráty projektu, vyplní Žadatel/Zpracovatel model „Provozní ztráta". Model je uzpůsoben jak pro projekty výstavby zcela nové infrastruktury (projekt na tzv. „zelené louce"), tak i projekty obsahující rekonstrukce/rozšíření stávající infrastruktury (tzv. „přírůstkový" přístup).

V případě pochybností kontaktuje Žadatel/Zpracovatel odpovědné pracovníky SFŽP, nebo oddělení projektové podpory na e-mailu dotazy.fea@sfzp.cz.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.