english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Upozornění pro žadatele o podporu na nákup mobilního technického vybavení

27.08.2013 - Státní fond životního prostředí ČR upozorňuje všechny žadatele o podporu na nákup mobilního technického vybavení na znění pravidel povinné publicity, platných podle čísla vyhlášených výzev.

Pro příjemce podpory žádající o podporu do  XXIV. výzvy OPŽP včetně ukládají pravidla povinné publicity nejpozději do dvou měsíců od dokončení realizace projektu bez ohledu na výši celkového veřejného příspěvku vyvěsit na dobře přístupném a viditelném místě stálou informační tabuli/trvalou pamětní desku.

Pro příjemce podpory žádající o podporu  z  XXV. a dalších výzev OPŽP, platí povinnost vyvěsit nejpozději do tří měsíců od dokončení realizace projektu na dobře přístupném a viditelném místě stálou informační tabuli/trvalou pamětní desku pouze v případě, že celkový veřejný příspěvek překročil 5 mil. Kč.

Tato pravidla se týkají i podpory na nákup mobilního technického vybavení (zametací a kropicí stroje, nakladače, rozmetače, samosběrné vozy, pluhy a podobně).

Parametry a povinné údaje najdete v Pokynech pro přípravu stálé informační tabule/ trvalé pamětní desky na webových stránkách OPŽP.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.