english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Upozornění pro příjemce prostředků z Operačního programu Životní prostředí - termín pro žádosti o platbu.

23.08.2013 - Vzhledem k blížícímu se konci kalendářního roku očekává SFŽP ČR vzrůstající počet žádostí o platbu. Je společným zájmem SFŽP ČR, MŽP a všech příjemců prostředků z OPŽP, aby tento objem byl co možná nejvyšší a výraznou měrou tak napomohl České republice v úspěšném vyčerpání prostředků z fondů EU.

SFŽP ČR a MŽP proto důrazně apelují na všechny způsobilé příjemce prostředků, aby žádosti o platbu zasílali co možná nejdříve. Každoročně před ukončením kalendářního roku je přenastaven systém státní pokladny, který propojuje tok prostředků mezi MF ČR, MŽP a SFŽP ČR a v jehož důsledku dochází k prodlevě proplácení žádostí o platbu. V letošním roce budou žádosti o platbu zpracovávány do poslední možné chvíle tak, aby do konce roku mohly být i úspěšně certifikovány na národní úrovni.  Nejzazší termín bude ještě předmětem jednání s ministerstvem financí. V tuto chvíli doporučujeme všem příjemcům podpory podat žádosti o platbu do 20. 11. 2013.

Žádostem o platbu, které SFŽP ČR obdrží až v posledním měsíci kalendářního roku reálně hrozí, že nebudou přes veškerou snahu SFŽP ČR a MŽP moci být proplaceny v kalendářním roce 2013.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.