english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Aktualizace Implementačního dokumentu OPŽP

13.08.2013 - Monitorovací výbor OPŽP na svém 13. zasedání schválil aktualizovanou verzi Implementačního dokumentu, a to včetně příloh 1 a 2. Tato verze je účinná od 13. srpna 2013.

V aktualizované verzi Implementačního dokumentu OPŽP byly upraveny kapitoly 3, 4, 10 a přílohy č. 1 a 2.

K podstatné změně došlo v kapitole 3 a přílohách č. 1 (Finanční tabulka) a č. 2 (Rozpis alokace prioritních os podle let v eurech), a to z důvodu realokace části finančních prostředků z OPŽP do Operačního programu doprava v souladu s usnesením vlády ČR č. 387/2013. Tím došlo ke snížení alokace OPŽP v prioritních osách 4 a 8.

V kapitole 4 byly doplněny 2 nové indikátory pro podoblast podpory 2.1.5 Snížení imisní zátěže omezením emisí z veřejné dopravy.

V kapitole 10.1 a 10.4 byly upraveny informace o auditním systému, který prošel změnou v důsledku centralizace pod Ministerstvo financí dle usnesení vlády ČR č. 324/2012.
Partneři

Evropská unieTento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.