english  | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Informace ke XLVI. výzvě pro oblast podpory 6.3

29.03.2013 - S ohledem na poslední rok řádného programového období Operačního programu Životní prostředí a nutnost maximalizovat alokování prostředků do realizovaných projektů, přistoupilo Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR k vyhlášení mimořádné výzvy na projekty v rámci Prioritní osy 6, oblasti podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur.

 Žádosti o podporu jsou přijímány od 2. dubna 2013 do 31. května 2013.

V souvislosti s výzvou upozorňujeme, že v roce 2013 dojde k vyhlášení další výzvy v PO6, jejíž věcné zaměření bude upřesněno v blízké budoucnosti. Doporučujeme proto všem potenciálním žadatelům o podporu průběžně sledovat stránky Operačního programu Životní prostředí.

Dokumenty k XLVI. výzvě




Partneři

Evropská unie



Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.